Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-60

ZK-03-2015-60.doc  ZK-03-2015-60pr01.doc  ZK-03-2015-60pr02.xls
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-03-2015-60
NázevCeny Zastupitelstva Kraje Vysočina - Skutek roku 2014
Zpracoval D. Marešová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh
Popis problémuJedná se o udělení cen Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže s názvem SKUTEK ROKU 2014. Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0604/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU ( Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2014-56, př. 1 a vyhlašuje soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2014 dle materiálu ZK-07-2014-56, př. 1.).
Cílem soutěže je vzbudit zájem široké veřejnosti o dobrovolné aktivity, týkající se rozvoje území a zároveň snaha ocenit ty, kteří se v těchto oblastech angažovali. Cena Zastupitelstva Kraje s názvem Skutek roku 2014 (dále jen Cena ) se uděluje osobám, které se podílely na aktivitách v oblasti rozvoje území Kraje Vysočina a neziskového sektoru v roce 2014 (dále jen skutky ).
Seznam oceněných fyzických osob uvedený v materiálu ZK-03-2015-60, př. 1 vychází z výsledků hlasování občanů konaného ve dnech 1. 3. - 31. 3. 2015.
Seznam oceněných právnických osob uvedený v materiálu ZK-03-2015-60, př. 2 vznikl na základě závěrů jednání odborné poroty, která byla radou kraje jmenována dne 10. 3. 2015 usnesením č. 0450/09/2015/RK (Rada kraje jmenuje členy odborné pracovní skupiny pro výběr projektů v rámci soutěže Cena Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2014 dle materiálu
RK-09-2015-19, př. 1.).
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout udělit cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2014 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2015-60, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2015-60, př. 2.
V souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o udělení ceny kraje.
StanoviskaRada Kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 4. 2015 usnesením č. 0698/13/2015/RK doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina navrhované usnesení ( Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2014 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2015-18, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-13-2015-18, př. 2.).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2014 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2015-60, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu
ZK-03-2015-60, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz