Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-58

ZK-03-2015-58.doc  ZK-03-2015-58pr01.xls  ZK-03-2015-58pr02.xls  ZK-03-2015-58pr03.doc  ZK-03-2015-58pr04.doc  ZK-03-2015-58pr05.pdf
Číslo materiálu58
Číslo jednacíZK-03-2015-58
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Číměř nad Jihlavou
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice II/401 a III/4011 v k. ú. Číměř nad Jihlavou a obci Číměř.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. KSÚSV objednala geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 201-57/2014 pro k. ú. Číměř nad Jihlavou a obec Číměř, který vypracoval Ing. Loucký Rostislav, Mládežnická 979, Třebíč.
S ohledem na výše uvedené je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě zpracovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu materiálu ZK-03-2015-58, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číměř a pozemek dle materiálu ZK-03-2015-58, př. 2 zastavěný tělesem silnice bude převeden z vlastnictví obce Číměř do vlastnictví Kraje Vysočina. Záměr darování pozemků v rozsahu materiálu RK-09-2015-43, př. 1 v k. ú. Číměř nad Jihlavou a obci Číměř byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2015-58, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číměř a v rozsahu materiálu ZK-03-2015-58, př. 2 z vlastnictví obce Číměř do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0475/09/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu materiálu RK-09-2015-43, př. 1 do vlastnictví obce Číměř a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-09-2015-43, př. 1 v k. ú. Číměř nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číměř a nabýt darem pozemek dle materiálu RK-09-2015-43, př. 2 v k.ú. Číměř nad Jihlavou z vlastnictví obce Číměř do vlastnictví Kraje Vysočina. Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s předloženým návrhem.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-03-2015-58, př. 1 v k. ú. Číměř nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číměř;
* nabýt darem pozemek dle materiálu ZK-03-2015-58, př. 2 v k. ú. Číměř nad Jihlavou z vlastnictví obce Číměř do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 1290 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-58, př. 3;
* dodatek č. 1291 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-58, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz