Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-57

ZK-03-2015-57.doc  ZK-03-2015-57pr01.doc
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-03-2015-57
NázevDodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší vyjmutí pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina a z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Usnesením 0570/07/2014/ZK byl schválen převod pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné. Jednalo se o nově oddělené části pozemků par. č. 783/1 a 793/1 v k. ú. Rybné.
Pro vyjmutí předmětných pozemků z hospodaření příspěvkové organizace je potřebné schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se části pozemků par. č. 783/1 a 793/1 v k. ú. Rybné vyjmou z hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaUsnesením 0779/14/2015/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2015-26, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 1289 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-57, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2015- 6- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz