Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-51

ZK-03-2015-51.doc  ZK-03-2015-51pr01.doc  ZK-03-2015-51pr02.doc  ZK-03-2015-51pr03.doc  ZK-03-2015-51pr04.xls  ZK-03-2015-51pr05.xls  ZK-03-2015-51pr06.doc  ZK-03-2015-51pr07.pdf  ZK-03-2015-51pr07a.pdf
Číslo materiálu51
Číslo jednacíZK-03-2015-51
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3483 Větrný Jeníkov - průjezdní úsek
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/3483 v průjezdním úseku obcí Větrný Jeníkov.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. KSÚSV objednala geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch a to geometrickým plánem č. 616-103/2014 pro k. ú. a obec Větrný Jeníkov. Je proto potřebné na základě geometrického zaměření provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě zpracovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 4 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov, pozemek v rozsahu materiálu
ZK-03-2015-51, př. 5 bude převeden z vlastnictví městyse Větrný Jeníkov do vlastnictví Kraje Vysočina a pozemek nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu
ZK-03-2015-51, př. 6 bude převeden úplatně z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fyzické osoby za cenu v místě a čase obvyklou 100 Kč/m2. Jedná se o pozemek tvořící předzahrádku domu ve vlastnictví kupujícího. Usnesením 0653/12/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměry darování a prodeje uvedených pozemků v k. ú. a obci Větrný Jeníkov. V době konání zastupitelstva bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměrů darování a prodeje nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.
Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést a nabýt předmětné pozemky a schválit dodatky Zřizovací listiny KSÚSV.
StanoviskaUsnesením 0653/12/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-12-2015-23, př. 1 do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov; zveřejnit na úřední desce záměr prodeje pozemku v rozsahu dle materiálu
RK-12-2015-23, př. 3 a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-12-2015-23, př. 1 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov; nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-12-2015-23, př. 2 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví městyse Větrný Jeníkov do vlastnictví Kraje Vysočina a převést úplatně pozemek dle materiálu RK-12-2015-23, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fyzické osoby za kupní cenu v místě a čase obvyklou 100 Kč/m2.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a ODSH s návrhem souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 4 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;
* nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 5 v k. ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví městyse Větrný Jeníkov do vlastnictví Kraje Vysočina;
* převést úplatně pozemek dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 6 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fyzické osoby za kupní cenu v místě a čase obvyklou 100 Kč/m2;
schvaluje
* dodatek č. 1283 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 1;
* dodatek č. 1284 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 2;
* dodatek č. 1285 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-51, př. 3.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz