Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-50

ZK-03-2015-50.doc  ZK-03-2015-50pr01.doc  ZK-03-2015-50pr02.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíZK-03-2015-50
NázevDarování inženýrských objektů vybudovaných v rámci stavby výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší převod nově vybudovaných inženýrských objektů po dokončení stavby výjezdového stanoviště ZZS Kraje Vysočina v Moravských Budějovicích do vlastnictví České republiky - Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina vybudoval v rámci stavby výjezdového stanoviště ZZS Kraje Vysočina. V Moravských Budějovicích tyto inženýrské objekty, které jsou určeny a budou sloužit pro sousední objekt ve vlastnictví ČR- Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina:
* Vodovodní přípojka v délce 61,75 m na pozemku par.č. 2087/8
* Pilířek plynoměru na pozemku par.č. 2087/8
* Rozvody NN a chráničky slaboproudu na pozemcích par.č. 2087/8, par.č. 2087/7 a par. č. 2087/11
1. NN od EM pilíře v délce 70 m
2. Chráničky pro semafory HZS v délce 80 m
3. Chránička pro propojení RACKů HZS zakončené šachtou v délce 4 m
4. Chránička pro optiku v délce 34 m
Uvedené objekty slouží potřebám Hasičského záchranného sboru v Moravských Budějovicích a měly by být převedeny do jejich vlastnictví.
Návrh řešení OM navrhuje výše uvedené objekty darovat z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina. Tyto objekty neslouží pro potřebu kraje a jejich převodem do vlastnictví HZS zůstanou v majetku kraje pouze potřebné objekty.
Zákonná podmínka pro převod těchto objektů, tj. zveřejnění záměru darování na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 4. 11. - 5. 12. 2013.
Darované objekty budou sloužit pouze pro potřeby HZS Kraje Vysočina a nebudou užívány komerčně.
Usnesení předpokládá rozhodnout darovat inženýrské objekty výše uvedené z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR-Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
StanoviskaUsnesením 0787/14/2015/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto inženýrské objekty v k.ú. Moravské Budějovice:
* Vodovodní přípojka v délce 61,75 m na pozemku par.č. 2087/8
* Pilířek plynoměru na pozemku par.č. 2087/8
* Rozvody NN a chráničky slaboproudu na pozemcích par.č. 2087/8, par.č. 2087/7 a par. č. 2087/11
o NN od EM pilíře v délce 70 m
o Chráničky pro semafory HZS v délce 80 m
o Chránička pro propojení RACKů HZS zakončené šachtou v délce 4 m
o Chránička pro optiku v délce 34 m
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2015-35, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem tyto inženýrské objekty v k.ú. Moravské Budějovice:
* Vodovodní přípojka v délce 61,75 m na pozemku par.č. 2087/8;
* Pilířek plynoměru na pozemku par.č. 2087/8;
* Rozvody NN a chráničky slaboproudu na pozemcích par.č. 2087/8, par.č. 2087/7 a par. č. 2087/11:
- NN od EM pilíře v délce 70 m,
- Chráničky pro semafory HZS v délce 80 m,
- Chránička pro propojení RACKů HZS zakončené šachtou v délce 4 m,
- Chránička pro optiku v délce 34 m
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření pro Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-50, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz