Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-48

ZK-03-2015-48.doc  ZK-03-2015-48pr01.doc  ZK-03-2015-48pr02.doc  ZK-03-2015-48pr03.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíZK-03-2015-48
NázevMajetkoprávní příprava - návrh vypořádání pozemků a staveb po ukončení stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o převod vlastnictví pozemků částečně zastavěných stavbou kraje spolu s vyřazeným úsekem silnice II/379 a stavby mostu ev. č. 379-001.
Kraj Vysočina bude investorem stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792. Tato stavba by měla být spolufinancována z prostředků EU. V současné době probíhá majetkoprávní příprava stavby. Realizací výše uvedené stavby ztratí úsek původní silnice II/379 v projektové dokumentaci označený jako SO 102.1 Cesta k zahrádkám km 0,760 význam silnice II. třídy, silnice bude v této části vyřazena ze silniční sítě a přeřazena do místních komunikací. Na toto správní rozhodnutí by mělo navazovat majetkoprávní dořešení vlastnických vztahů k předmětným částem silnice, mostu ev. č. 379-001 a pozemků stavbou silnice zastavěných spolu se zrekultivovanými pozemky v k. ú. Velká Bíteš a v k. ú. Křoví.
Návrh řešení Předmětný úsek silnice bude po realizaci stavby II/379 Velká Bíteš - křižovatka s III/3792 užíván jako místní komunikace v k. ú. Velká Bíteš městem Velká Bíteš a v k. ú. Křoví obcí Křoví jako přístupová cesta k zahrádkářské osadě a k přilehlým pozemkům. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuje odbor majetkový zastupitelstvu kraje
* rozhodnout uzavřít s městem Velká Bíteš smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-48, př. 1 v k. ú. Velká Bíteš;
* rozhodnout uzavřít s obcí Křoví smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-48, př. 2 v k. ú. Křoví.
Záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-48, př. 1 v k. ú. Velká Bíteš a ZK-03-2015-48, př. 2 v k.ú. Křoví byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 8. 4. 2015.
Smlouvy o budoucích darovacích smlouvách nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 0578/11/2015/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš PSČ 595 01, IČ 002 95 647 na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti v rozsahu dle materiálu RK-11-2015-27, př. 2 v k. ú. Velká Bíteš a rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Křoví se sídlem Křoví 32, Křoví, PSČ 594 54, IČ 005 45 406 na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti v rozsahu dle materiálu RK-11-2015-27, př. 3 v k. ú. Křoví.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš PSČ 595 01, IČ 002 95 647 na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-48, př. 1 v k. ú. Velká Bíteš;
* uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Křoví se sídlem Křoví 32, Křoví, PSČ 594 54, IČ 005 45 406 na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-48, př. 2 v k. ú. Křoví.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz