Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-34

ZK-03-2015-34.doc  ZK-03-2015-34pr01.pdf
Číslo materiálu34
Číslo jednacíZK-03-2015-34
NázevMajetkoprávní vypořádání stavby silnice II/112 Telč - Želetava
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je investorem stavby - akce II/112 Telč - Želetava , která řeší rekonstrukci silnice II/112 v úseku mezi Telčí a Želetavou. Rekonstruovány budou úseky mezi jednotlivými obcemi. V prvním úseku se nacházejí mimo jiné i pozemky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Odbor majetkový zahájil jednání o bezúplatném převodu pozemků par. č. 4271/12 a par. č. 4271/14 v k. ú. Telč. Vzhledem k potřebě získat do vlastnictví Kraje Vysočina všechny pozemky pod citovanou silnicí je třeba provést majetkoprávní vypořádání.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nabýt bezúplatně pozemky par. č. 4271/12 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 42 m2 a par. č. 4271/14 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 69 m2 v k. ú. Telč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.
StanoviskaUsnesením 0723/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatně pozemky par. č. 4271/12 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 42 m2 a par. č. 4271/14 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 69 m2 v k. ú. Telč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství a KSÚSV souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemky par. č. 4271/12 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 42 m2 a par. č. 4271/14 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 69 m2 v k. ú. Telč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz