Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-31

ZK-03-2015-31.doc  ZK-03-2015-31pr01.doc  ZK-03-2015-31pr02.pdf
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-03-2015-31
NázevMajetkoprávní vypořádání po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045 .
Předmětem stavby II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045 bylo výškové snížení prostoru křižovatky silnic II/404 a III/4045, zřízení pruhů pro odbočení vlevo na silnici II/404 a rekonstrukce autobusových zastávek. Po dokončení stavby byly vyhotoveny geometrické plány, kterými byly odděleny nástupiště autobusových zastávek. Pozemky pod nástupišti zastávek a nástupiště jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a jsou pro kraj nepotřebné.
Z tohoto důvodu je nutné převést pozemky, které se nachází pod nástupišti autobusových zastávek a stavby nástupišť autobusových zastávek.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout provést majetkoprávní vypořádání nemovitostí po stavbě II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045 na základě vyhotovených geometrických plánů s tím, že pozemky nacházející pod nástupišti autobusových zastávek a stavby nástupišť autobusových zastávek budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice. Jedná se o pozemek par. č. 1391/2 o výměře 39 m2 oddělený z pozemků par. č. 1391/1, par. 1391/2 a par. č. 1391/3, pozemek par. č. 1391/4 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/4 a pozemek par. č. 1391/9 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/9 dle geometrického plánu č. 220-109/2013 v katastrálním území Střížov. Dále se jedná o pozemek par. č. 802/26 o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/26, pozemek par. č. 802/27 o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/22 a pozemek par. č. 802/28 o výměře 30 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/23 dle geometrického plánu č. 95-109/2013 v katastrálním území Komárovice u Jihlavy. Cena stavby nově vybudovaných nástupišť autobusových zastávek je 105 860,16 Kč bez DPH. Zveřejnění záměru převodu pozemků uvedených výše proběhlo na úřední desce ve dnech 25. 2. 2015 - 30. 3. 2015.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1391/2 o výměře 39 m2 oddělený z pozemků par. č. 1391/1, par. 1391/2 a par. č. 1391/3, pozemek par. č. 1391/4 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/4 a pozemek par.
č. 1391/9 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/9 dle geometrického plánu č. 220-109/2013 v katastrálním území Střížov, pozemek par. č. 802/26 o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/26, pozemek par. č. 802/27 o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/22 a pozemek par. č. 802/28 o výměře 30 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/23 dle geometrického plánu č. 95-109/2013 v katastrálním území Komárovice u Jihlavy a stavbu nově vybudovaných nástupišť autobusových zastávek v ceně 105 860,16 Kč bez DPH, (128 090,79 Kč včetně DPH) do vlastnictví města Brtnice. Smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smluvní vztah. Dále návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaRada kraje usnesením 2341/38/2014/RK rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1391/2 o výměře 39 m2 odděleného z pozemků par. č. 1391/1, par. 1391/2 a par. č. 1391/3, pozemku par. č. 1391/4 o výměře 39 m2 odděleného z pozemku par. č. 1391/4 a pozemku par. č. 1391/9 o výměře 39 m2 odděleného z pozemku par. č. 1391/9 dle geometrického plánu č. 220-109/2013 v katastrálním území Střížov, pozemku par. č. 802/26 o výměře 1 m2 odděleného z pozemku par. č. 802/26, pozemku par. č. 802/27 o výměře 10 m2 odděleného z pozemku par. č. 802/22 a pozemku par. č. 802/28 o výměře 30 m2 odděleného z pozemku par. č. 802/23 dle geometrického plánu č. 95-109/2013 v katastrálním území Komárovice u Jihlavy a stavby nově vybudovaných nástupišť autobusových zastávek v ceně 105 860,16 Kč bez DPH do vlastnictví města Brtnice a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1391/2 o výměře 39 m2 oddělený z pozemků par. č. 1391/1, par. 1391/2 a par. č. 1391/3, pozemek par. č. 1391/4 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/4 a pozemek par. č. 1391/9 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/9 dle geometrického plánu č. 220-109/2013 v katastrálním území Střížov, pozemek par. č. 802/26 o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/26, pozemek par. č. 802/27 o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/22 a pozemek par. č. 802/28 o výměře 30 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/23 dle geometrického plánu č. 95-109/2013 v katastrálním území Komárovice u Jihlavy a stavbu nově vybudovaných nástupišť autobusových zastávek v ceně 105 860,16 Kč bez DPH do vlastnictví města Brtnice.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1391/2 o výměře 39 m2 oddělený z pozemků par. č. 1391/1, par. 1391/2 a par. č. 1391/3, pozemek par. č. 1391/4 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/4 a pozemek par. č. 1391/9 o výměře 39 m2 oddělený z pozemku par. č. 1391/9 dle geometrického plánu č. 220-109/2013 v katastrálním území Střížov, pozemek par. č. 802/26 o výměře 1 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/26, pozemek par. č. 802/27 o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/22 a pozemek par. č. 802/28 o výměře 30 m2 oddělený z pozemku par. č. 802/23 dle geometrického plánu č. 95-109/2013 v katastrálním území Komárovice u Jihlavy a stavbu nově vybudovaných nástupišť autobusových zastávek v ceně 128 090,79 Kč včetně DPH z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;
schvaluje
dodatek č. 1272 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2015-31, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz