Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-26

ZK-03-2015-26.doc  ZK-03-2015-26pr01.xls
Číslo materiálu26
Číslo jednacíZK-03-2015-26
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0374/05/2010/ZK
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení vyvolanou převedením požadovaného pozemku na jiný subjekt a provedením komplexní pozemkové úpravy.
Usnesením č. 0374/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 zastupitelstvo kraje rozhodlo bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2010-46, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Při kontrole plnění tohoto usnesení Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že pozemek par. č. 401/22 v k. ú. Komorovice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) převedl na Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ). Dále v k. ú. Knínice proběhla komplexní pozemková úprava a došlo k zániku pozemku par. č. 1222/2.
Návrh řešení V důsledku výše uvedených změn navrhuje OM provést změnu výčtu pozemků nabývaných od ÚZSVM do vlastnictví kraje tak, že materiál ZK-05-2010-46, př. 1 se nahradí materiálem ZK-03-2015-26, př. 1. Převod pozemku od SPÚ do vlastnictví kraje bude řešen samostatně.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení č. 0374/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 tak, že materiál ZK-05-2010-46, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-26, př. 1.
StanoviskaUsnesením č. 0576/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0374/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 tak, že materiál
ZK-05-2010-46, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-11-2015-25, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0374/05/2010/ZK ze dne 21. 9. 2010 tak, že materiál ZK-05-2010-46, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-26, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz