Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-25

ZK-03-2015-25.doc  ZK-03-2015-25pr01.doc  ZK-03-2015-25pr02.pdf  ZK-03-2015-25pr02a.pdf
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-03-2015-25
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Okřešice u Třebíče a obci Okřešice
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L Joukl
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz