Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-24

ZK-03-2015-24.doc  ZK-03-2015-24pr01.xls
Číslo materiálu24
Číslo jednacíZK-03-2015-24
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává změnu usnesení zastupitelstva kraje spočívající ve změně rozsahu vykupovaných pozemků.
Usnesením č. 0336/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007 Zastupitelstvo kraje Vysočina rozhodlo nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-42, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle platných oceňovacích předpisů. Materiál ZK-05-2007-59, př. 1 uvádí konkrétní vlastníky dle tehdejších údajů katastru nemovitostí, přičemž postupně docházelo ke změnám v osobách vlastníků.
Usneseními 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK zastupitelstvo kraje postupně rozhodlo změnit předchozí usnesení tak, že byli nahrazování původní vlastníci aktuálně evidovanými vlastníky v katastru nemovitostí.
Usnesením č. 0408/05/2011/ZK zastupitelstvo kraje rozhodlo změnit usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-42, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle platných oceňovacích předpisů
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2007-42, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny dle platných oceňovacích předpisů s výjimkou pozemků ve vlastnictví měst a obcí, které budou nabyty do vlastnictví Kraje Vysočina darem .
Všichni vlastníci pozemků uvedených v materiálu ZK-05-2007-59, př. 1 byly osloveni a požádáni o prodej. V případě, že se neozvali, byli osloveni opakovaně. Protože se část pozemků nepovedlo do vlastnictví kraje vykoupit a navíc oproti roku 2007 došlo ke změně oceňovacích předpisů, navrhuje OM tento materiál ukončit a to tak, že materiál
ZK-05-2007-59, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-03-2015-24, př. 1. Tento materiál obsahuje pouze pozemky, které se do vlastnictví kraje podařilo kupními smlouvami nabýt.
Návrh řešení OM navrhuje provést změnu výše uvedeného usnesení tak, že původní seznam nabývaných pozemků (ZK-05-2007-59, př. 1) bude nahrazen novým materiálem ZK-03-2015-24, př. 1, který obsahuje pouze vykoupené pozemky. Tím bude možné uzavřít do této doby realizované výkupy a usnesení ZK.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0336/05/2007/ZK dle výše uvedeného materiálu.
StanoviskaUsnesením č. 0726/13/2015/RK ze dne 21. 4. 2015 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/ZK tak, že materiál ZK-05-2007-59, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-13-2015-44, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0336/05/2007/ZK, ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0361/05/2009/ZK a 0408/05/2011/ZK tak, že materiál ZK-05-2007-59, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2015-24, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz