Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-20

ZK-03-2015-20.doc  ZK-03-2015-20pr01.xls  ZK-03-2015-20pr02.xls  ZK-03-2015-20pr03.doc  ZK-03-2015-20pr04.doc  ZK-03-2015-20pr05.pdf  ZK-03-2015-20pr05a.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-03-2015-20
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3491 Chlumek - průjezdní úsek
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou silnice III/3491 v průjezdním úseku obcí Chlumek.
Kraj Vysočina je vlastníkem silnic II. a III. třídy. KSÚSV objednala geometrické zaměření výše uvedeného úseku, kterým došlo k oddělení pozemků zastavěných tělesem silnice od ostatních ploch. Odboru majetkovému byl předložen geometrický plán č. 168-135/2014 pro k. ú. a obec Chlumek.
Usnesením 0586/11/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků mimo těleso silnice v k. ú. a obci Chlumek. V době konání zastupitelstva bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru darování nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.
S ohledem na výše uvedené je třeba provést majetkoprávní vypořádání pozemků.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést majetkoprávní vypořádání pozemků na základě zpracovaného geometrického plánu s tím, že pozemky nacházející se mimo těleso silnice v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlumek a pozemek v rozsahu materiálu ZK-03-2015-20, př. 2 bude převeden z vlastnictví obce Chlumek do vlastnictví Kraje Vysočina. Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-x, př. 1 v k. ú. Chlumek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlumek, nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 2 v k. ú. Chlumek z vlastnictví obce Chlumek do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, kterými se upraví rozsah nemovitého majetku předaného této příspěvkové organizaci k hospodaření.
StanoviskaUsnesením 0586/11/2015/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-11-2015-38, př. 1 do vlastnictví obce Chlumek a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-11-2015-38, př. 1 v k. ú. Chlumek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlumek a nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-11-2015-38, př. 2 v k. ú. Chlumek z vlastnictví obce Chlumek do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a ODSH s návrhem souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 1 v k. ú. Chlumek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Chlumek;
* nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 2 v k. ú. Chlumek z vlastnictví obce Chlumek do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
* dodatek č. 1268 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 3;
* dodatek č. 1269 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-20, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz