Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-18

ZK-03-2015-18.doc  ZK-03-2015-18pr01.doc  ZK-03-2015-18pr02.doc  ZK-03-2015-18pr03.pdf  ZK-03-2015-18pr03a.pdf
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-03-2015-18
NázevKoupě pozemků v k. ú. Chotěboř a v k. ú. Horní Paseka
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší koupi pozemků zastavěných silnicemi III/34526 a III/12941.
V roce 2013 řešil odbor majetkový majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Chotěboř, zastavěných silnicí III/34526, a v k. ú. Horní Paseka, zastavěných silnicí III/12941. V obou případech byl jedním ze zastavěných pozemků i pozemek ve vlastnictví ČR a právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové. Jedná se o pozemek par. č. 4491/5 ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2 v k. ú. a obci Chotěboř a o pozemek par. č. 1458/46 ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Horní Paseka. OM požádal o převod těchto pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina z důvodu sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm.
Vlastník souhlasí a navrhuje pozemky úplatně převést do vlastnictví kraje za celkovou sjednanou cenu 11 400 Kč, z nichž částka 7 620 Kč je cena za pozemky (dle znaleckého posudku, který si nechal vlastník vyhotovit) a částku 3 780 Kč tvoří ostatní náklady na pořízení podkladů ke kupní smlouvě. Návrh kupní smlouvy je obsahem materiálu
ZK-03-2015-18, př. 1. Oba pozemky jsou vedeny na příslušných listech vlastnictví pro příslušná katastrální území u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uvedené pozemky úplatně nabýt do vlastnictví kraje.
OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemek par. č. 4491/5 ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2 v k. ú. a obci Chotěboř a pozemek par. č. 1458/46 ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Horní Paseka za celkovou navrhovanou kupní cenu 11 400 Kč z vlastnictví ČR a právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové do vlastnictví kraje dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-18, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout úplatně nabýt pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým bude upraven rozsah majetku v hospodaření.
StanoviskaS výkupem uvedených pozemků souhlasí KSÚSV i ODSH.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt výše uvedené pozemky do vlastnictví kraje svým usnesením č. 0589/11/2015/RK ze dne 31. 3. 2015.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 4491/5 ostatní plocha, silnice o výměře 30 m2 v k. ú. a obci Chotěboř a pozemek par. č. 1458/46 ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Horní Paseka z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za celkovou kupní cenu 11 400 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2015-18, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1263 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2015-18, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz