Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-12

ZK-03-2015-12.doc  ZK-03-2015-12pr01.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-03-2015-12
NázevRozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty související s vratkou části dotace projektů:
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, registrační číslo CZ.1.11/1.1.00/02.01134, ve výši 5 945 983,80 Kč dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1,
* III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008, registrační číslo CZ.1.11/1.1.00/02.01140, ve výši 4 692 838,16 Kč dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1,
* II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, registrační číslo CZ.1.11/1.1.00/15.01185, ve výši 14 953 027,19 Kč dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1.

Dne 20. 4. 2015 byly Kraji Vysočina doručeny z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ) Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1. Obsahem tohoto podání jsou informace, že na základě ex-post kontrol projektů a na základě zjištění auditu Ministerstva financí ČR bylo pracovníky ÚRR a Auditního orgánu Ministerstva financí ČR zjištěno porušení podmínek poskytnutí dotace. Na úhradu částek je Kraji Vysočina dána lhůta 30 dnů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uhradit částku 25 591 849,15 Kč z důvodů uvedených v materiálu ZK-03-2015-12, př. 1; schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 5 945 983,80 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1; schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008, související s vratkou části dotace ve výši 4 692 838,16 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1; schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 14 953 027,19 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1.
StanoviskaRada kraje svým usnesením č. 0793/14/2015/RK ze dne 28. 4. 2015 doporučila zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout uhradit částku ve výši 25 591 849,15 Kč dle materiálu RK-14-2015-38, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 5 945 983,80 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-14-2015-38, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008, související s vratkou části dotace ve výši 4 692 838,16 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-14-2015-38, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 14 953 027,19 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-14-2015-38, př. 1.

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uhradit částku ve výši 25 591 849,15 Kč dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1;
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 5 945 983,80 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu
ZK-03-2015-12, př. 1;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet III/03810 Hesov - mosty ev. č. 03810 - 006, 007, 008, související s vratkou části dotace ve výši 4 692 838,16 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-03-2015-12, př. 1;
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, související s vratkou části dotace ve výši 14 953 027,19 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu
ZK-03-2015-12, př. 1.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 20. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz