Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-10

ZK-03-2015-10.doc  ZK-03-2015-10pr01.doc  ZK-03-2015-10pr02.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-03-2015-10
NázevRezignace a volba člena Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina za politický klub ČSSD
Zpracoval L. Matysová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost OSH
Termín 12. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz