Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-09

ZK-03-2015-09.doc  ZK-03-2015-09pr01.xls  ZK-03-2015-09pr02.pdf  ZK-03-2015-09pr03.pdf  ZK-03-2015-09pr03a.pdf  ZK-03-2015-09pr03upr1.pdf  ZK-03-2015-09pr04.pdf  ZK-03-2015-09pr05.pdf  ZK-03-2015-09pr05a.zip  ZK-03-2015-09pr06.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíZK-03-2015-09
NázevNávrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014
Zpracoval A. Krištofová, J. Kopecká
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuPo skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 včetně návrhu na celkové rozdělení disponibilního zůstatku kraje musí být projednán na zasedání zastupitelstva kraje nejpozději v červnu 2015. V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2014, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem. Podle výsledků činí disponibilní zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2014 více než 886 000 000 Kč. Z této částky již bylo zastupitelstvem kraje schváleno zapojení do rozpočtu kraje na rok 2015 ve výši 38 100 000 Kč při schválení Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 (usnesení č. 0560/07/2014/ZK), dále bylo schváleno zapojení do rozpočtu 2015 ve výši 315 914 880 Kč (závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0014/01/2015/ZK), v zastupitelstvu kraje byla schválena alokace Fondu Vysočiny pro rok 2015 ve výši 45 000 000 Kč (usnesení č. 0048/01/2015/ZK), převod finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 150 000 000 Kč (usnesení č. 0014/01/2015/ZK) a zapojení dalších požadavků do Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 ve výši 110 500 000 Kč (usnesení č. 0077/02/2015/ZK a usnesení č. 0134/02/2015/ZK).
V současné době se na ekonomický odbor obrátili někteří správci rozpočtových prostředků s dalšími požadavky na posílení svých kapitol v rozpočtu na rok 2015, a to zapojením disponibilních prostředků z roku 2014. Tyto požadavky představují žádosti o dotace a dary. Na kraj zaslali požadavek na poskytnutí daru Vysoká škola polytechnická Jihlava ve výši 2 000 000 Kč, Klub rychlobruslařských sportů ve výši 500 000 Kč a Krajské ředitelství policie kraje Vysočina ve výši 2 500 000 Kč (kompletní fotodokumentace je obsahem materiálu
ZK-03-2015-09, př. 5a), dále svůj požadavek na poskytnutí dotace zaslala Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod o.s. ve výši 3 400 000 Kč a Diecézní charita Brno pro Oblastní charitu Třebíč ve výši 5 000 000 Kč. V rámci rozdělení disponibilního zůstatku kraje z roku 2014 budou do rozpočtu kraje na rok 2015 zapojeny vratky transferů do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014. Nerozdělenou část disponibilních prostředků z roku 2014 ve výši 213 146 440,17 Kč ekonomický odbor navrhuje převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.
Návrh řešení Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení další části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2014 a jeho zapojení do rozpočtu roku 2015 dle materiálu
ZK-03-2015-09, př. 1.
Dále Ekonomický odbor navrhuje rozhodnout
poskytnout
* finanční dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 2;
* dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO 00529672 ve výši 3 400 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 3;
* finanční dar Klubu rychlobruslařských sportů, IČO 48135551 ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 4;
* finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 5;
* dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260 (pro Oblastní charitu Třebíč) ve výši 5 000 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 6;
uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-03-2015-09, př. 3 a ZK-03-2015-09, př. 6.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 0798/14/2015/RK zastupitelstvu kraje zapojit disponibilní zůstatek Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu roku 2015 dle materiálu
ZK-03-2015-09, př. 1 a rozhodnout poskytnout dary a dotace dle materiálů ZK-03-2015-09, př. 2 až ZK-03-2015-09, př. 6 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-03-2015-09, př. 3 a ZK-03-2015-09, př. 6.

Odbor informatiky:
* Podpora Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina byla zaevidována v systému eDotace - ID O01321;
* Podpora pro Diecézní charitu Brno byla zaevidována v systému eDotace - ID O01328;
* Finanční dar Vysoké škole polytechnické Jihlava byl zaevidován v eDotace pod ID O01327;
* Finanční dar Klubu rychlobruslařských sportů byl zaevidován v systému eDotace pod ID O01310.0001;
* Dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o. s. byla zaevidována v systému eDotace pod ID O01313.0001.

Odbor školství, mládeže a sportu: Souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor sociálních věcí souhlasí s návrhem. Projekt Domov pro matky a ranou péči Třebíč je řešením současného nevyhovujícího stavu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje:
schvaluje
zapojení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2014 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015 dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 1;
rozhoduje
* poskytnout:
* finanční dar Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČO 71226401 ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 2;
* dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o.s., IČO 00529672 ve výši 3 400 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 3;
* finanční dar Klubu rychlobruslařských sportů, IČO 48135551 ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 4;
* finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 5;
* dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260 (pro Oblastní charitu Třebíč) ve výši 5 000 000 Kč dle materiálu ZK-03-2015-09, př. 6;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů ZK-03-2015-09, př. 3 a ZK-03-2015-09, př. 6.
Odpovědnost ekonomický odbor, odbor školství, mládeže a sportu, odbor sekretariátu hejtmana, odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz