Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-08

ZK-03-2015-08.doc  ZK-03-2015-08pr01.xls
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-03-2015-08
NázevZpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015
Zpracoval8 Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 3/2015 dne 12. 5. 2015 zpracovaly: R. Paulíková, E. Vrtalová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zprávu o plnění rozpočtu. Jedná se o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015.
Návrh řešení Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 a má následujících 8 částí:

1) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 - 3/2015
* včetně kapitoly Evropské projekty
2) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 - 3/2015
* pouze kapitola Evropské projekty
3) Hospodaření kraje Vysočina za období 1 - 3/2015
* bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství
4) Financování kraje Vysočina za období 1 - 3/2015
5) Vývoj daňových příjmů kraje za období 1 - 3/2015
6) Sociální fond za období 1 - 3/2015
7) Fond Vysočiny za období 1 - 3/2015
8) Fond strategických rezerv za období 1 - 3/2015

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 03. 2015.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 0797/14/2015/RK zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015 dle přílohy uvedeného materiálu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2015 dle materiálu ZK-03-2015-08, př. 1.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 31. května 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz