Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2015-07

ZK-03-2015-07.doc  ZK-03-2015-07pr01.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíZK-03-2015-07
NázevZásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost
Zpracoval Z. Kadlec, M. Březina, K. Kotrba, I. Hanáková Kosourová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina na svém jednání č. 35 dne 25. 11. 2014 (materiál č. RK-35-2014-42, unesení 2127/35/2014/RK)
souhlasila
- se záměrem vyhlásit cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle materiálu RK-35-2014-42 s předpokladem každoročního opakování,
rozhodla
- uzavřít Dohodu o spolupráci při vyhlášení a udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle materiálu RK-35-2014-42, př. 1,
uložila
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:
- předložit návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost k projednání v orgánech kraje,
- připravit a předložit návrh komplexního organizačního zajištění aktivity k projednání v orgánech kraje,
- projednat záměr s předpokládanými partnery dle předloženého materiálu.

Na základě usnesení Rady Kraje Vysočina proběhlo dne 12. 2. 2015 v sídle Kraje Vysočina jednání s předpokládanými partnery soutěže. Organizace byly osloveny s žádostí o převzetí záštity zastřešujících organizací, významných mediálních partnerů. Na společné schůzce jim byl představen koncept ceny a harmonogram průběhu. Zájem o záměr soutěže projevily tyto organizace: Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina.

Podmínky soutěže a organizační zajištění průběhu včetně harmonogramu je zpracováno do návrhu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, které jsou přílohou č. 1, ZK-03-2015-07.
Návrh řešení Hejtman Kraje Vysočina navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle ZK-03-2015-07, př. 1.

Dle § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o udílení cen kraje zastupitelstvo kraje.
StanoviskaNávrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost byl projednán legislativním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Usnesení 05/03/2015/LV
Legislativní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina
projednal a doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost .
usnesení bylo přijato (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost byl projednán Radou Kraje Vysočina.
Usnesení 0701/13/2015/RK
Rada Kraje Vysočina
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle ZK-03-2015-07, př. 1.
usnesení bylo přijato (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle ZK-03-2015-07, př. 1.
Odpovědnost ředitele krajského úřadu
Termín 12. 5. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz