Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-79

ZK-02-2013-79.doc  ZK-02-2013-79pr01.xls  ZK-02-2013-79pr02.doc  ZK-02-2013-79pr03.xls
Číslo materiálu79
Číslo jednacíZK-02-2013-79
NázevNávrh na poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 financované z IP kraje a návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá návrh na poskytnutí části dotace na sociální služby, které byly dosud financované z individuálního projektu kraje.
Jedná se o vybrané druhy služeb, které byly do konce března 2013 finančně podporovány z individuálního projektu kraje a jejich další podpora z navazujícího projektu není možná z důvodu nízkého objemu finančních prostředků na tento projekt. Před zahájením projektu byly předmětné služby financovány zpravidla z rozpočtu MPSV, kraje a obcí. Poskytovatelé těchto služeb podaly na MPSV žádost o poskytnutí dotace na podporu realizace služeb na část roku 2013, po kterou tyto už nebudou podpořeny z Evropského sociálního fondu.
V současné době probíhají jednání s vedením MPSV ohledně dalšího postupu při řešení dopadů omezení financování z evropských prostředků. To zveřejnilo informaci o chystané pomoci nejvíce ohroženým sociálním službám.
Na překlenutí tohoto období navrhujeme poskytnout část dotace pro poskytovatele vybraných sociálních služeb dle materiálu ZK-02-2013-79, př. 1. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v příloze č. 2. Další provoz těchto služeb bude závislý na výsledcích dalšího dotačního řízení MPSV.
Návrh řešení Doporučujeme schválit poskytnutí části dotace na rok 2013 pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 14 725 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-79, př. 1. Výše dotace byla navržena jako čtvrtina nákladů na konkrétní sociální služby v roce 2012. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou, jejíž vzor je uveden v materiálu
ZK-02-2013-79, př. 2. Poskytnutí dotace bude řešeno v rámci kapitoly Sociální věci.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 0567/11/2013/RK zastupitelstvu kraje:
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 14 725 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-11-2013-40, př. 1;
* schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-11-2013-40, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-11-2013-40, př. 3upr1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 14 725 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-02-2013-79, př. 1;
schvaluje
* vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2013-79, př. 2;
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-02-2013-79, př. 3.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 15. 5. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz