Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-60

ZK-02-2013-60.doc  ZK-02-2013-60pr01.pdf  ZK-02-2013-60pr02.doc  ZK-02-2013-60pr03.pdf
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-02-2013-60
NázevDotace TJ Jiskra Havlíčkův Brod na výměnu homerunových plotů - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval P. Panovec, V. Krčál
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuZástupci TJ Jiskra Havlíčkův Brod o.s., oddíl softbalu, požádali Kraj Vysočina o finanční příspěvek na výměnu homerunového oplocení (materiál ZK-02-2013-60, př. 1) ve výši 282 000 Kč. Vybudování tohoto oplocení je podmínkou České softballové asociace, bez které by nebylo možné uspořádat v našem kraji ME mužů v softbalu. Na vyžádání zástupců kraje zaslali žadatelé předběžný rozpočet (materiál ZK-02-2013-60, př. 3)
Návrh řešení OŠMS doporučuje žadatelům vyhovět, protože se jedná o zajištění významné akce, která může Kraj Vysočina zviditelnit. Požadovaná částka není součástí rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu, kapitola by musela být povýšena rozpočtovým opatřením při použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje. Tato podpora mistrovství by měla být ze strany Kraje Vysočina konečná.
Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy (materiál ZK-02-2013-60, př. 2).
Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O00607.
StanoviskaRada kraje
Svým usnesením č. 0523/10/2013/RK
doporučuje zastupitelstvu
* rozhodnout poskytnout dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o. s., Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, IČO 00529672, ve výši 282 000 Kč dle materiálu
RK-10-2013-54, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 282 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 282 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod o. s., Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, IČO 00529672, ve výši 282 000 Kč dle materiálu ZK-02-2013-60, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 282 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 282 000 Kč.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz