Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-57

ZK-02-2013-57.doc  ZK-02-2013-57pr01.pdf  ZK-02-2013-57pr01upr1.pdf
Číslo materiálu57
Číslo jednacíZK-02-2013-57
NázevVýroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012
Zpracoval T. Doleželová, Z. Hloušková, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh
Popis problémuPodle ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zpracovává krajský úřad výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji (dále jen výroční zprávu ) a předkládá ji zastupitelstvu kraje a MŠMT.
Návrh řešení OŠMS předkládá zastupitelstvu kraje výroční zprávu dle materiálu ZK-02-2013-57, př. 1 (předložena na CD).
StanoviskaRada kraje:
Rada kraje svým usnesením 0444/09/2013/ RK ze dne 12. 3. 2013
doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 dle materiálu
RK-09-2013-37, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 dle materiálu ZK-02-2013-57, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz