Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-39

ZK-02-2013-39.doc  ZK-02-2013-39pr01.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíZK-02-2013-39
NázevPředání majetku k hospodaření Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o předání nemovitostí ve vlastnictví kraje do užívání Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem budovy bez čp/če, obč.vyb postavené na pozemku par. č. st. 1994, pozemku par. č. st. 1994, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 367 m2, pozemku par. č. st. 2289/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 167 m2, pozemku par. č. st. 2289/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2, vše v k. ú. a obci Telč. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Telč jsou nemovitosti zapsány na listu vlastnictví 3618 pro katastrální území a obec Telč. Kraj nemovitosti do svého vlastnictví nabyl dle darovací smlouvy od dárce Města Telč.
Návrh řešení Nemovitosti k výkonu své činnosti užívá příspěvková organizace zřizovaná krajem Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, kterým jsou předávány nemovitosti k hospodaření školy.
StanoviskaRada kraje usnesením 0147/04/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje prostřednictvím schválení dodatku Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč předat do hospodaření organizace nemovitosti dle materiálu RK-04-2013-13.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 17 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-02-2013-39, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 4. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz