Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-23

ZK-02-2013-23.doc  ZK-02-2013-23pr01.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-02-2013-23
NázevZměna v nemovitostech v k. ú. Zašovice předaných k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření a vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. V rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Zašovice průtah proběhlo majetkoprávní vypořádání pozemků nacházejících se pod tělesem silnice II/405 a pozemků nacházejících se mimo těleso silnice II/405. V současné době jsou vykoupené pozemky v katastrálním území Zašovice vedeny na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Naopak pozemky mimo silniční těleso je třeba vyjmout z hospodaření majetkového správce.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 953 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod silnicí II/405 předají do hospodaření příspěvkové organizace a pozemky mimo těleso silnice se z hospodaření vyjmou.
StanoviskaRada kraje usnesením 0312/07/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-07-2013-06, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 953 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2013-23, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz