Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-13

ZK-02-2013-13.doc  ZK-02-2013-13pr01.doc  ZK-02-2013-13pr02.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-02-2013-13
NázevDynamické zpomalovací semafory v Kraji Vysočina - Darovací smlouvy
Zpracoval J. Boček
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuV průběhu roku 2011 na základě iniciativy Kraje Vysočina projevila zájem města Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou organizovat dopravu na svém území pomocí dynamických zpomalovacích semaforů a tyto semafory i provozovat. Kraj Vysočina na základě vypsané veřejné zakázky pořídil ve městech Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč - Pocoucov a Žďár nad Sázavou dynamické zpomalovací semafory dle specifikace jednotlivých měst. Uvedené dynamické zpomalovací semafory nejsou dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích součástí ani příslušenstvím pozemních komunikací, a proto Kraj Vysočina v souladu se záměry měst a předchozím projednáním daruje tyto dynamické zpomalovací semafory městu Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.
Semafory v Pelhřimově a v Třebíči již byly oběma městům předány.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje uzavřít darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2013-13, př. 1 a ZK-02-2013-13, př. 2.
Dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce.
StanoviskaRada kraje usnesením číslo 0508/10/2013/RK ze dne 19. 03. 2013 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvy dle materiálů RK-10-2013-37, př. 1
a RK-10-2013-13, př. 2.
Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID O00397.0003
ID O00397.0004
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvy dle materiálů ZK-02-2013-13, př. 1 a ZK-02-2013-13, př. 2.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz