Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2013-12

ZK-02-2013-12.doc  ZK-02-2013-12pr01.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíZK-02-2013-12
NázevSmlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada
Zpracoval H. Strnadová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuVe schváleném rozpočtu Kraje Vysočina je zařazena stavební akce II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada . Stavební práce jsou zpracovanou projektovou dokumentací členěny na jednotlivé stavební objekty pro jednotlivé investory tj. Kraj Vysočina (rekonstrukce komunikace) a město Ledeč nad Sázavou (rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení). Společný postup zadavatelů umožní lepší návaznost prováděných stavebních prací. Pro účely společného postupu zadavatelů ukládá ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, povinnost uzavřít písemnou smlouvu, kterou si společní zadavatelé upraví vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a stanoví způsob jednání jménem sdružených zadavatelů.
Návrh řešení Návrh předpokládá uzavřít před zahájením zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/339 Ledeč nad Sázavou - bodová závada smlouvu o společném postupu zadavatelů s městem Ledeč nad Sázavou, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti zadavatelů k třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti se společným zadáním uvedené veřejné zakázky (viz. ZK-02-2013-12, př.1). S ohledem na převažující rozsah plánovaných stavebních prací bude funkci vedoucího zadavatele plnit Kraj Vysočina. Kompetence zastupitelstva kraje k rozhodnutí vyplývá z ust. § 24 a § 35 odst. 2 písm. v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaRada kraje usnesením 0505/10/2013/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou dle materiálu RK-10-2013-34, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2013-12, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz