Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2011-31

ZK-07-2011-31.doc  ZK-07-2011-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-07-2011-31
NázevPředání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/405 Zašovice - Okříšky
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.
Kraj Vysočina je investorem stavby II/405 Zašovice - Okříšky . Před zahájením stavby proběhlo s vlastníky zastavěných pozemků jejich majetkoprávní vypořádání. V současné době jsou vykoupené pozemky v katastrálním území Zašovice a Okříšky vedeny na majetkových účtech Kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod stavbou II/405 Zašovice - Okříšky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2011-31, př. 1 předají do hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 1793/37/2011/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-37-2011-03, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 696 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-31, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 5. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz