Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2011-26

ZK-07-2011-26.doc  ZK-07-2011-26pr01.xls  ZK-07-2011-26pr02.xls
Číslo materiálu26
Číslo jednacíZK-07-2011-26
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se změnu parcelních čísel a výměr pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice .
Po dokončení stavby silnice II/405 Brtnice - Zašovice a jejím geometrickém zaměření vyšlo najevo, že v některých částech jsou stavbou silnice dotčeny nové pozemky. Dále pro stavbu silnice II/405 Brtnice - Zašovice Kraj Vysočina získal pozemky, které se nachází mimo těleso silnice II/405 a při realizaci vlastní stavby nebyly pro stavbu silnice použity. Usnesením 0488/06/2010/ZK bylo rozhodnuto nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavření převodních smluv dle materiálu ZK-06-2010-41, př. 1 do vlastnictví Vysočiny a převést pozemky z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví nabyvatelů v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-06-2010-41, př. 2.
V průběhu majetkoprávního vypořádání proběhla v katastrálních územích Nová Brtnice a Zašovice digitalizace mapového operátu. Tím došlo ke změně parcelních čísel a výměr jednotlivých pozemků. Vzhledem k této skutečnosti je třeba změnit výše uvedené přílohy.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0488/06/2010/ZK tak, že se nahradí části materiálů ZK-06-2010-41, př. 1 a ZK-06-2010-41, př. 2 týkající se katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice aktualizovanými přílohami dle K-MD.
StanoviskaRada kraje usnesením 1801/37/2011/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0488/06/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-41, př. 1 se části týkající se katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiálem RK-37-2011-11, př. 1 a v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2 se části týkající se katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiály RK-37-2011-11, př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0488/06/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-41, př. 1 se části týkající se katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiálem ZK-07-2011-26, př. 1 a v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2 se části týkající se katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiálem ZK-07-2011-26, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz