Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-84

ZK-05-2010-84.doc  ZK-05-2010-84pr01.xls  ZK-05-2010-84pr02.xls
Číslo materiálu84
Číslo jednacíZK-05-2010-84
NázevFOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách
Zpracoval J. Bína, O.Tvarůžková
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuUsnesením zastupitelstva kraje č. 0223/03/2010/ZK dne 11. 5. 2010 byla schválena výzva grantového programu Investujme v sociálních službách na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace poskytujících sociální služby. Celkový objem finančních prostředků tohoto grantového programu je 2 500 000 Kč.
Uzávěrka programu byla 30. 6. 2010. V tomto termínu bylo doručeno celkem 22 žádostí. Vyhodnocením grantového programu se zabýval řídící výbor jmenovaný zastupitelstvem kraje. Jednání řídícího výboru proběhlo dne 23. 8. 2010, kdy byly vyhodnoceny jednotlivé projekty a návrhy řídícího výboru byly následně zpracovány. Z důvodu administrativního nesouladu bylo vyřazeno 8 žádostí, k podpořeno bylo navrženo 14 žádostí v celkovém objemu 2 023 658 Kč. Materiály z jednání řídícího výboru jsou k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí. Z doporučení řídícího výboru byl zpracován návrh na poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny.
V grantovém programu Investujme v sociálních službách zůstanou nečerpané prostředky. Z celkové alokace 2 500 000 Kč dochází k čerpání ve výši 2 023 658 Kč. Opakovaným nedostatkem v případě vyřazených žádostí o podporu z výše uvedeného grantového programu bylo nedoložení např. dokladu o přidělení IČO nebo kopie rozhodnutí o registraci sociálních služeb. Jedná se o dokumenty, o nichž je v případě žádajících organizací garantovi grantového programu známo, že je tyto organizace mají. Jedná se o stabilní služby na území kraje a dotace na investice by byla prospěšná pro jejich další rozvoj.
Z tohoto důvodu schválila rada kraje souhlasné stanovisko k vyhlášení opakované výzvy grantového programu.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí na základě usnesení řídícího výboru navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2010-84, př. 1 a rozhodnout neposkytnout dotace žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2010-84, př. 2. V těchto přílohách jsou uvedeni žadatelé, u kterých spadá rozhodnutí o poskytnutí dotace do působnosti zastupitelstva kraje.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 1399/28/2010/RK zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70,př.3;
* rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu RK-28-2010-70,př.4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2010-84, př. 1;
* neposkytnout dotace v rámci grantového programu Investujme v sociálních službách subjektům uvedeným v materiálu ZK-05-2010-84, př. 2.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz