Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-82

ZK-05-2010-82.doc  ZK-05-2010-82pr01.doc  ZK-05-2010-82pr02.pdf
Číslo materiálu82
Číslo jednacíZK-05-2010-82
NázevPoskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuNa odbor sociálních věcí Krajského úřadu kraje Vysočina se obrátila DCH Brno, Oblastní charita Jihlava, IČ: 44990260, se sídlem Jakubské nám. 2, Jihlava, s žádostí o dofinancování provozu Kontaktního centra (KC) pro osoby ohrožené drogovou závislostí Jihlava.
KC svou činnost kromě Jihlavy realizuje také ve městech Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Humpolec a Chotěboř a poskytují služby klientům v regionech, ve kterých byla kontaktní centra zrušena. V současné době dochází k meziročnímu nárůstu výkonů a většímu rozsahu činnosti než v letech předcházejících. Vzhledem k omezeným finančním zdrojům však došlo k tomu, že bylo nutno snížit počet úvazků pracovníků z 5 na současné 4. Situace je způsobena meziročním krácením dotace z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (z výše 510 tis. Kč v roce 2008 na 336 tis. Kč v letošním roce) a neposkytnutím dotace Ministerstva zdravotnictví na zdravotnický materiál v roce 2010 (dotace vloni činila
160 tis. Kč). Ostatní zdroje (MPSV, kraj Vysočina, město Jihlava) zůstávají ve stabilní výši, případně došlo k meziročnímu nárůstu, avšak na druhou stranu docházelo i k meziročnímu nárůstu nákladů ( energie, služby, mzdy).
Již v loňském roce vznikl při provozování služby finanční deficit ve výši 381 tis. Kč, který byl pokryt provozovatelem služby z vlastních zdrojů. V letošním roce přes všechna úsporná opatření a snížení počtu pracovníků je KC ve ztrátě 544 tis. Kč, kterou nelze pokrýt z vlastních zdrojů organizace. Z toho důvodu se DCH Brno, Oblastní charita Jihlava obrátila na kraj o finanční pomoc ve výši 300 tis. Kč na podporu provozu KC. Bez této podpory by nebylo možné službu na území kraje dále provozovat.
Návrh řešení Doporučujeme poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra, DCH Brno, Oblastní charitě Jihlava, IČ: 44990260, se sídlem Jakubské nám. 2, Jihlava, na podporu provozování Kontaktního centra Jihlava, ve výši 300 000 Kč. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou o poskytnutí dotace, jejíž vzor je uveden v materiálu ZK-05-2010-82, př. 1.
StanoviskaRada kraje doporučila usnesením č. 1182/25/2010/RK zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, pro Oblastní charitu Jihlava, se sídlem Jakubské nám. 2, Jihlava, na podporu provozu Kontaktního centra pro osoby ohrožené drogovou závislostí Jihlava, ve výši 300 000 Kč dle materiálu
RK-25-2010-40, př. 1;
* schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra o částku 300 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje o částku 300 000 Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, pro Oblastní charitu Jihlava, se sídlem Jakubské nám. 2, Jihlava, na podporu provozu Kontaktního centra pro osoby ohrožené drogovou závislostí Jihlava, ve výši 300 000 Kč dle materiálu
ZK-05-2010-82, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra o částku 300 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy - domovy pro seniory - zřizovatelská působnost kraje o částku 300 000 Kč.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 15. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz