Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-75

ZK-05-2010-75.doc  ZK-05-2010-75pr01.pdf  ZK-05-2010-75pr02.pdf  ZK-05-2010-75pr03.pdf  ZK-05-2010-75pr04.pdf  ZK-05-2010-75pr05.pdf  ZK-05-2010-75pr06.pdf  ZK-05-2010-75pr07.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíZK-05-2010-75
NázevZrušení části usnesení a návrh na poskytnutí účelové investiční dotace na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
Zpracoval P. Panovec, V. Krčál
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMěsto Třebíč požádalo kraj Vysočina o poskytnutí finančních prostředků na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč. MŠMT doporučilo realizaci tohoto projektu a přispěje na něj částkou 5 948 tis. Kč. Předběžný rozpočet na celou akci činí 24 000 tis. Kč . Zbylou část uhradí město Třebíč a nebude již na tuto akci požadovat od kraje Vysočina další finanční prostředky . Na základě této žádosti rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0328/04/2010/ZK poskytnout Městu Třebíč
Dotaci ve výši 5 000 tis. Kč. Po schválení této dotace představitelé Města Třebíč zjistili, že ji nemohou poskytnout investorovi, kterým je oddíl Třebíč Nuclears baseball & softball (dále jen oddíl Třebíč Nuclears). Proto požádali kraj Vysočina o zrušení rozhodnutí o přidělení dotace Městu Třebíč a přidělení této dotace oddílu Třebíč Nuclears (materiál
ZK-05-2010-75, př.1).
Oddíl Třebíč Nuclears následně požádal kraj Vysočina o poskytnutí finančních prostředků na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši
5 000 tis. Kč (materiál ZK-05-2010-75, př.2). Ke své žádosti doložili potvrzení o přidělení dotace z MŠMT (materiál ZK-05-2010-75, př.3), smlouvu o dotaci s Městem Třebíč (materiál ZK-05-2010-75, př.4), smlouvu s dodavatelem stavby (materiál ZK-05-2010-75, př.5) a žádost o přidělení dotace kraje Vysočina před dokončením stavby (materiál
ZK-05-2010-75, př.6). Důvodem této žádosti je nedostatek finančních prostředků, protože dotaci z MŠMT lze přidělit výhradně po dokončení stavby a vyúčtování skutečných nákladů.
Návrh řešení OŠMS navrhuje z výše uvedených důvodů zrušit rozhodnutí poskytnout Městu Třebíč investiční dotaci na dofinancování akce regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště a navrhuje poskytnout tuto dotaci oddílu Třebíč Nuclears, který je investorem celé akce.
Město Třebíč je přirozeným centrem baseballu na Vysočině a oddíl Třebíč Nukleas dosahuje ve všech věkových kategoriích, zvláště v práci s mládeží, vynikajících výsledků. Vybudovaný areál bude využívám nejen vlastním oddílem baseballu, ale i dalšími zájemci včetně krajských příspěvkových organizací.
Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu
ZK-05-2010-75, př. 7.
StanoviskaRada kraje svým usnesením č. 1394/28/2010/RK
doporučuje
zastupitelstvu kraje
zrušit usnesení 0328/04/2010/ZK v části
* rozhoduje poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČ 00290629 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2010-87, př. 3 a
rozhodnout
* poskytnout dotaci oddílu Třebíč Nuclears baseball & softball, IČO 26596792 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu RK-28-2010-75, př. 7
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* zrušit usnesení 0328/04/2010/ZK v části rozhoduje poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČ 00290629 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2010-87, př. 3 ;
* poskytnout dotaci oddílu Třebíč Nuclears baseball & softball, IČO 26596792 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2010-75, př. 7.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz