Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-70

ZK-05-2010-70.doc  ZK-05-2010-70pr01.pdf  ZK-05-2010-70pr02.pdf  ZK-05-2010-70pr03.pdf  ZK-05-2010-70pr04.pdf  ZK-05-2010-70pr05.pdf  ZK-05-2010-70pr06.pdf  ZK-05-2010-70pr07.pdf  ZK-05-2010-70pr08.xls
Číslo materiálu70
Číslo jednacíZK-05-2010-70
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
Zpracoval V. Prokop
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuNa jednání rady kraje č. 22/2010 dne 13. července 2010 byla usnesením č. 1071/22/2010/RK schválena dotace třem organizacím v celkové výši 115 660 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 3 materiálu RK-22-2010-35, př. 13. Vzhledem k tomu, že dotace pro tyto organizace překročily 200 000,- Kč, je nutné, aby uvedené dotace schválilo zastupitelstvo kraje.
Návrh řešení OŠMS předkládá zastupitelstvu kraje v materiálu ZK-05-2010-70, př. 1 - 7 žádosti o poskytnutí dotace a navrhuje zastupitelstvu rozhodnout poskytnout dotaci v celkové výši 15 660 Kč.
StanoviskaUsnesení 1071/22/2010/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 63 859 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-22-2010-35, př. 13;
rozhoduje
neposkytnout dotaci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 19 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-22-2010-35, př. 13;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 115 660 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 3 materiálu RK-22-2010-35, př. 13.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 115 660 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle materiálu ZK-05-2010-70, př. 8.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz