Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-49

ZK-05-2010-49.doc  ZK-05-2010-49pr01.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíZK-05-2010-49
NázevPředání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci I
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší předání pozemků nabytých do vlastnictví kraje k hospodaření a vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
Kraj Vysočina byl investorem stavby II/405 Jihlava - Příseka . Stavba byla zkolaudována a následně proběhlo s vlastníky zastavěných pozemků jejich majetkoprávní vypořádání. V současné době jsou vykoupené pozemky v katastrálních územích Jihlava, Sasov, Pančava, Příseka, Studénky vedeny na majetkových účtech kraje Vysočina.
Návrh řešení Nemovitosti je třeba vyvést z majetkových účtů kraje a předat je k hospodaření příspěvkové organizaci kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Stavba II/405 Jihlava- Příseka bude k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci převedena na základě předávacího protokolu. Naopak rekultivované pozemky je třeba vyjmout ze správy majetkového správce.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek č. 492 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým se pozemky pod stavbou II/405 Jihlava - Příseka v rozsahu dle materiálu ZK-05-2010-49, př. 1 předají a vyjmou do
a z hospodaření příspěvkové organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 0935/19/2010/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. 492 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-19-2010-11, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 492 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2010-49, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz