Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2010-13

ZK-05-2010-13.doc  ZK-05-2010-13pr01.pdf  ZK-05-2010-13pr02.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-05-2010-13
NázevProjekt eCitizen II - dohoda o partnerství
Zpracoval3 Projekt eCitizen II - dohoda o partnerství pro: jednání zastupitelstva kraje č. 5/2010 dne 21. 9. 2010 zpracovali: M. Rojková, P. Pavlinec
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuV únoru 2010 schválilo zastupitelstvo kraje usnesením číslo 0053/01/2010/ZK účast Vysočiny v projektu eCitizen II (Towards citizen-centred eGovernment in European cities), tento projekt byl schválen v rámci druhé výzvy programu Interreg IVC. Rozpočet projektu pro Vysočinu je 114 tis. EUR na dva roky, přičemž 85% rozpočtu je financováno z evropských fondů, 15% činí vlastní podíl kraje Vysočina. Projekt byl zahájen 01. 01. 2010 a aktivity projektu budou realizovány po následujících 36 měsíců. Cílem projektu je rozvoj eGovernmentu a eParticipation.
V současné době jsme obdrželi návrh dohody o partnerství schválený Centrem pro regionální rozvoj jakožto certifikační autoritou (nutná podmínka vzhledem k využití modelu sdílených nákladů, dohoda viz př. 1 tohoto materiálu - český překlad př. 2 tohoto materiálu), vzhledem k tomu, že je v tomto případě nutný souhlas zastupitelstva kraje, předkládáme materiál s žádostí tuto partnerskou dohodu uzavřít. Dohoda byla schválena radou kraje 29. 06. 2010 usnesením č. 0982/21/2010/RK.
Návrh řešení Na základě výše uvedených informací navrhujeme zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dohodu o partnerství k projektu eCitizen II.
StanoviskaOddělení právní a KŽÚ: Oddělení právní a KŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o partnerství k projektu eCitizen II dle materiálu ZK-05-2010-13, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 10. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz