Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2009-53

ZK-07-2009-53.doc  ZK-07-2009-53pr1.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíZK-07-2009-53
NázevStrategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina
Zpracoval V. Jáchim, P. Pavlinec
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuVzhledem k tomu, že by v nejbližších týdnech měla být zveřejněna výzva IOP (Integrovaného operačního programu) na rozvoj ICT v území, zpracoval OI dokument nazvaný Strategie rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina , který je jednak povinným dokumentem předkládaným k žádostem o podporu projektů, jednak také materiálem stanovujícím krajské priority právě ve vazbě na spolufinancování projektů z IOP.
Strategie definuje základní situaci v regionu jak z pohledu samotného kraje, tak i z pohledu jednotlivých ORP, které plní z hlediska rozvoje elektronických služeb významnou roli pro svůj správní obvod.
Součástí strategie je také seznam jednotlivých navrhovaných projektů, časový harmonogram jejich přípravy a realizace včetně finanční analýzy.
Návrh řešení V této chvíli, přestože ještě není vyhlášena příslušná výzva IOP, předkládáme strategii ke schválení zastupitelstvem kraje. Tento krok je nutný k tomu, abychom mohli pokračovat v další přípravě projektů jejichž realizace bude časově velmi náročná.
Jednotlivé projekty pak budou předloženy ke schválení radě i zastupitelstvu před přípravou příslušné žádosti po vyhlášení výzvy IOP.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Strategii rozvoje eGovernmentu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2009-53, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz