Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-53

ZK-05-2007-53.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíZK-05-2007-53
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
Zpracoval P. Bureš
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 20. června 2006 usnesením č. 0294/04/2006/ZK schválilo znění materiálu "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" č. 06/06 (dále jen "Zásady"). Tyto Zásady byly notifikovány Evropskou komisí a připomínky byly zapracovány do Dodatku č. 1, který Zastupitelstvo kraje schválilo dne 13. 2. 2007 usnesením č. 0053/01/2007/ZK. Podávání žádostí je upraveno schválenými Zásadami a Dodatkem č. 1. Žádosti byly posouzeny podle Zásad ve znění Dodatku č. 1.
Seznam žádostí na poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad ve znění Dodatku č. 1 (dále jen "dotace") je uveden v příloze č. 1 a v příloze č. 2 materiálu ZK-05-2007-53.
Ve stejném období roku 2006 bylo zúřadováno 488 žádostí ve výši 14 791tis., v současné době se jedná o 664 žádostí ve výši 17 295 tis.
Podkladový materiál uvedený v příloze č. 1 a č. 2 materiálu ZK-05-2007-53 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad ve znění Dodatku č. 1 k rozhodnutí Zastupitelstvu kraje Vysočina podle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 materiálu ZK-05-2007-53.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádosti Oznámením o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích.
StanoviskaRada kraje usnesením 1083/24/2007/RK ze dne 7. 8. 2007 a usnesením 1246/26/2007/RK ze dne 4. 9. 2007 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálu ZK-05-2007-53, př. 1 a př. 2.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 podle materiálů ZK-05-2007-53, př. 1 a ZK-05-2007-53, př. 2.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 18. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz