Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-78

ZK-05-2007-78.doc  ZK-05-2007-78pr1.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-05-2007-78
NázevDodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína
Předkládá J. Vondráček
Počet příloh
Popis problémuS účinností od 1. ledna 2007 byly zřizovací listiny všech příspěvkových organizací kraje Vysočina zřizované na úseku sociálních služeb změněny dodatkem tak, aby jejich předmět činnosti odpovídal ustanovením zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V případě Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, byl bylo schváleno zaměření domov pro osoby se zdravotním postižením. Významná část obyvatel tohoto domova je však postižena také duševním onemocněním, které vyžaduje zvláštní režim.
Návrh řešení Z výše uvedeného důvodu je potřeba rozšířit předmět činnosti zařízení o domov se zvláštním režimem podle § 50 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podle tohoto ustanovení zmíněného zákona jsou pobytové služby tohoto typu poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
V návaznosti na změnu zřizovací listiny musí výše uvedené zařízení požádat o změnu v registraci služeb, bude změněn obchodní rejstřík a účel dotace od ministerstva práce a sociálních věcí.
Odbor sociálních věcí tedy navrhuje dodatkem vložit do zřizovací listiny předmětné příspěvkové organizace rozšíření předmětu činnosti o domov se zvláštním režimem.
StanoviskaStanovisko rady kraje schválené usnesením 1249/26/2007/RK:
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu schválit Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-26-2007-63, př. 1
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 3 zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2007-78, př. 1.
Odpovědnost OSVZ
Termín 18. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz