Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-74

ZK-05-2007-74.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíZK-05-2007-74
NázevCena kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
Zpracoval K. Lisá
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuPodzimní knižní veletrh se v Havlíčkově Brodě koná od roku 1991. Jeho prvotním cílem bylo zprostředkování kontaktů mezi novými nakladatelstvími a knihkupci. Tyto odborné kontakty a kontrakty jsou dodnes důležitou součástí veletrhu. Druhým důležitým momentem je velká účast malých a začínajících i exkluzivněji zaměřených nakladatelů, díky nimž se Podzimní knižní veletrh stal nejširší přehlídkou současné české knižní produkce. V průběhu let se k Podzimnímu knižnímu veletrhu přidružilo mnoho doprovodných programů pořádaných kulturními institucemi nejen z Havlíčkova Brodu. Od roku 2000 je v rámci konání knižního veletrhu pořádána řada autogramiád a autorských čtení mnoha významných českých spisovatelů. V současnosti Podzimní knižní veletrh je druhým největším knižním veletrhem v České republice a má dobré jméno jak v odborných kruzích, tak i mezi čtenáři. V Havlíčkově Brodě vystavuje své knihy přibližně 170 nakladatelů, přijíždí sem několik stovek odborných návštěvníků z celé České republiky a přichází sem kolem 15 000 návštěvníků - čtenářů z Vysočiny a řady dalších míst.
Ve dnech 5. a 6. října 2007 se uskuteční jeho 17. ročník, v rámci něhož budou uděleny ceny za nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu v těchto kategoriích - Cena kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu, Cena města Havlíčkova Brodu za beletrii, Cena Tiskáren Havlíčkův Brod, a.s. za dětskou knihu a Cena Evropské akademie pro demokracii za nejpřínosnější knihu z oblasti politické literatury. O vítězné knize v každé kategorii rozhodne porota, složená z knihovníků a odborných pracovníků z kraje Vysočina, formou bodového hodnocení knih zaslaných do soutěže. Ceny budou předány na slavnostním večeru dne 5. října 2007 v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě.
Finanční prostředky související se zajištěním slavnostního večera při předávání cen na Podzimnímu knižnímu veletrhu a udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2007.
Udělování cen kraje je podle § 35 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, pravomocně vymezeno zastupitelstvu kraje, proto odbor kultury a památkové péče předkládá tento materiál k projednání zastupitelstvu kraje..
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno udělit v rámci konaného 17. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 1229/26/2007/RK ze dne 4. 9. 2007 doporučila zastupitelstvu kraje udělit ve smyslu § 35 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, v rámci konaného 17. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši
60 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury) nakladateli knihy, která byla nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
Ekonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Kultura na udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu nakladateli knih, které bude přidělen nejvyšší počet bodů od poroty tvořené knihovníky a odbornou veřejností, schválena částka 60 tis. Kč.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
uděluje
ve smyslu § 35 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, v rámci konaného 17. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši
60 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury) nakladateli knihy, která byla nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz