Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-70

ZK-05-2007-70.doc  ZK-05-2007-70pr1.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíZK-05-2007-70
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
Zpracoval D. Hřebenová
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím č.j. 14 827/2007-25 ze dne 29. června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT) schválilo kraji Vysočina poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši 519 000,- Kč.
Jedná se o účelovou dotaci určenou na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) základních škol s ročníky pouze I. stupně.
Cíl dotace:
a) umožnit pedagogickým pracovníkům škol, v nichž je obtížná zastupitelnost vyučujících, účast na akreditovaných akcích DVPP k podpoře kurikulární reformy, tj. vzdělávání v dovednostech, které dále prohloubí či rozšíří profesní kompetence pedagogických pracovníků v souvislosti s tvorbou školního vzdělávacího programu a povedou k pozitivní změně klimatu na školách;
b) postupně vytvářet podmínky pro realizaci kurikulární reformy v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání.
Projekt Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně byl předložen MŠMT ČR dne 27. 3. 2007.
Celkem se přihlásilo 34 málotřídních škol, do projektu byly zařazeny všechny. Celková výše požadované dotace je 519 000,- Kč.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně na rok 2007 školám uvedeným v materiálu
RK-23-2007-93, př. 1.
StanoviskaRada kraje projednala dne 24. 7. 2007 materiál Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně ve výši 519 000,- Kč školám uvedeným v materiálu RK-23-2007-93, př. 1 a přijala usnesení č. 1048/23/2007/RK.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně na rok 2007 školám uvedeným v materiálu ZK-05-2007-70, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín září 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz