Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-31

ZK-05-2007-31.doc  ZK-05-2007-31pr1.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-05-2007-31
NázevBezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor majetkový (dále jen OM) na základě vlastního zjištění, na základě podnětů KSÚS a na základě žádosti o sdělení nebo výzvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zjistil, že některé pozemky pod silnicemi II. a III. třídy jsou ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit k nim má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen Úřad).
OM na základě těchto zjištění požádal příslušné odbory Úřadu o převod pozemků dle materiálu ZK-05-2007-31, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina. Pozemky uvedené v tomto materiálu získá kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek. Celková výměra nabývaných pozemků je 131 845 m2.
Návrh řešení OM navrhuje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2007-31, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.
Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a těchto pozemků.
V případě schválení převodu pozemků Úřadem a rozhodnutí bezúplatně nabýt pozemky dle materiálů ZK-05-2007-31, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina zastupitelstvem kraje a po podpisu smluvních stran budou smlouvy předloženy příslušnému katastrálnímu úřadu k provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Povolením vkladu se smlouvy stanou účinné.
Návrh předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2007-31, př. 1 z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina.
Pozemky budou následně vloženy do správy KSÚSV.
StanoviskaUsnesením č. 1207/26/2007/RK ze dne 18. 9. 2007 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-26-2007-25, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků.
ODSH souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2007-31, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz