Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-30

ZK-05-2007-30.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-05-2007-30
NázevNabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)", změna usnesení 0275/04/2005/ZK
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o změnu usnesení ZK - změna způsobu nabytí od ÚZSVM z koupě na přijetí daru.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0275/04/2005/ZK rozhodlo o nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka" v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2005-30, př. 1 plus cenu porostů stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Uvedená stavba řeší výškovou i směrovou přeložku a rekonstrukci stávající trasy silnice II/405 v celkové délce 4274 m. Tato stavba je spolufinancována z prostředků EU v rámci ROP. V materiálu ZK-04-2005, př.1 u pozemků par. č. 645/3 o výměře 417 m2 a par. č. 645/4 o výměře 43 m2 v katastrálním území Studénky ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28 je uvedena kupní cena 26 271 Kč a 2 709 Kč. Vzhledem k tomu, že pozemky se nacházejí pod rekonstruovanou komunikací II/405, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převede výše uvedené pozemky kraji Vysočina bezúplatně.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje v rámci řešení majetkoprávního vypořádání stavby silnice "Rekonstrukce silnice II/405 Jihlava - Třebíč (úsek č. 1 - Jihlava - Příseka, km 0,000 - 4,276)" zastupitelstvu kraje změnit usnesení tak, že kraj nabude pozemky darem. Text návrhu usnesení ZK vychází z požadavků ÚZSVM.
StanoviskaRada kraje usnesením 1192/26/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0275/04/2005/ZK tak, že zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m2 a par. č. 645/4 o výměře 43 m2 v katastrálním území Studénky z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina a uzavřít darovací smlouvu na pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m2 a par. č. 645/4 o výměře 43 m2 v katastrálním území Studénky s Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0275/04/2005/ZK tak, že zastupitelstvo kraje rozhoduje:
* nabýt darem pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m2 a par. č. 645/4 o výměře 43 m2 v katastrálním území Studénky z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina;
* uzavřít darovací smlouvu na pozemky par. č. 645/3 o výměře 417 m2 a par. č. 645/4 o výměře 43 m2 v katastrálním území Studénky s Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, Nové Město, 128 00 Praha 28.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz