Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-28

ZK-05-2007-28.doc  ZK-05-2007-28pr1.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíZK-05-2007-28
NázevNabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina.
Zastupitelstvo kraje usnesením 0339/06//2006/ZK schválilo prohlášení vztahující se k požadavku bezúplatného převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina pro činnost Střední školy Kamenice nad Lipou. Dle § 2 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, v platném znění je umožněn bezúplatný převod nemovitého majetku do vlastnictví kraje v případě, že nemovitosti jsou potřebné pro činnost školy nebo školského zařízení. Převáděný pozemek parcela č. 1937/14 o výměře 390 m2, parcela č. 1937/19 o výměře 705 m2, parcela č. 1937/25 o výměře 53 m2, v obci a k. ú. Kamenice nad Lipou jsou součástí školní dvora, tj. objektu dílen, garáží, přístřešku na stroje, čerpací stanice.
Návrh řešení Převody nemovitostí ze správy PF ČR jsou řešeny postupně v návaznosti na předložení návrhu územním pracovištěm PF ČR k projednání v presidiu PF ČR. Územní pracoviště PF Pelhřimov na základě projednání a schválení v presidiu PF ČR předložilo návrh na bezúplatný převod pozemku parcela č. 1937/14 o výměře 390 m2, parcela č. 1937/19 o výměře 705 m2, parcela č. 1937/25 o výměře 53 m2, v obci a k. ú. Kamenice nad Lipou. Převáděné pozemky jsou nezbytné pro zajištění činnosti příspěvkové organizace Střední školy Kamenice nad Lipou. Dodatkem zřizovací listiny bude pozemek předán příspěvkové organizaci do správy.
StanoviskaRada kraje usnesením 0983/23/2007/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 1937/14 o výměře 390 m2, par. č. 1937/19 o výměře 705 m2 a par. č. 1937/25 o výměře 53 m2 všechny v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky parc. č. 1937/14 o výměře 390 m2, parc. č. 1937/19 o výměře 705 m2 a parc. č. 1937/25 o výměře 53 m2 všechny v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Střední školy Kamenice nad Lipou dle materiálu
ZK-05-2007-28, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz