Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-19

ZK-05-2007-19.doc  ZK-05-2007-19pr1.doc  ZK-05-2007-19pr2.doc  ZK-05-2007-19pr3.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-05-2007-19
NázevKoupě pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
Zpracoval F. Vak
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín prosinec 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz