Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-08

ZK-05-2007-08.doc  ZK-05-2007-08pr1.xls
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-05-2007-08
NázevZpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007
Zpracoval A. Krištofová
Předkládá M. Houška
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá zastupitelstvu kraje pravidelnou měsíční zprávu o čerpání rozpočtu kraje. Jedná se o čerpání rozpočtu v období leden - červenec 2007.
Návrh řešení Příloha číslo 1 :
Zpráva o čerpání rozpočtu je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2007 a má následujících 12 částí:

1. Plnění příjmů rozpočtu v období 1 - 7/2007
2. Vývoj daňových příjmů v období 1 - 7/2007
3. Čerpání výdajů rozpočtu podle kapitol v období 1 - 7/2007
4. Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) v období 1 - 7/2007
5. Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje(ORJ 1800) v období 1 - 7/2007
6. Sociální fond v období 1 - 7/2007
7. Fond Vysočiny v období 1 - 7/2007 včetně čerpání dle grantových programů
8. Fond strategických rezerv v období 1 - 7/2007
9. Čerpání aktivních projektů EVROPSKÉ UNIE v období 1 - 7/2007
10. Čerpání rezervy a nerozdělených položek v období 1 - 7/2007
11. Zprávy o stavu portfolia za období 1 - 7/2007
12. Zpráva o čerpání úvěru od EIB 1 - 7/2007

Příloha číslo 2 :
Předpokládané výdaje a příjmy zvláštních účtů projektů spolufinancovaných z prostředků EU (neveřejná příloha).

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 31. 7. 2007.
StanoviskaMateriál byl předložen na jednání rady kraje číslo 26 dne 4. září 2007 a usnesením číslo 1238/26/2007/RK byl doporučen zastupitelstvu kraje vzít na vědomí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - červenec 2007" dle materiálu
ZK-05-2007-08, př. 1 a materiálu ZK-05-2007-08, př. 2.
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín 18. září 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz