Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-05-2007-06

ZK-05-2007-06.doc  ZK-05-2007-06pr1.doc
Číslo materiálu06
Číslo jednacíZK-05-2007-06
NázevNávrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
Zpracoval J. Svatošová
Předkládá M. Vystrčil
Počet příloh
Popis problémuZásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/05 pro udělení ceny Vesnice Vysočiny ze dne
20. 9. 2005 (dále jen Zásady) definují obec, které může Zastupitelstvo kraje Vysočina udělit cenu Vesnice Vysočiny. Cenu získává každý rok vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku. Tím se pro rok 2007 stává obec Studenec (okres Třebíč), která postoupí do celostátního kola a zároveň podle platných Zásad může získat cenu Vesnice Vysočiny. Protokol z jednání komise krajského kola Vesnice roku pro hodnocení obcí je přílohou 1 tohoto materiálu
(ZK-05-2007-06, př.1).
Návrh řešení V souladu s platnými Zásadami navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje ke schválení udělení Ceny Vesnice Vysočiny obci Studenec.
StanoviskaOdbor regionálního rozvoje:
Odbor regionálního rozvoje podporuje tuto aktivitu kraje Vysočina a souhlasí s udělením ceny Vesnice Vysočiny obci Studenec. Tuto aktivitu chápe jako motivační ve vztahu k rozvoji venkova.

Rada kraje doporučila svým usnesení č.1009/23/2007/RK Zastupitelstvu kraje Vysočina přijmout návrh usnesení.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Studenec, okr. Třebíč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 20. 9. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz