Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-67

ZK-01-2005-67.doc
Číslo materiálu67
Číslo jednacíZK-01-2005-67
NázevHodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
Zpracoval P. Bureš, R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problému

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 26.10.2004 usnesením č. 415/06/2004/ZK Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (dále jen "Zásady"). Tyto Zásady řeší poskytování finančních prostředků na výstavbu či rekonstrukci kanalizací a čistíren odpadních vod v obcích do 10 000 ekvivalentních obyvatel. Hodnotící výbor není dosud podle Zásad jmenován.

Návrh řešení

Podle čl. 6 odst. 1 Zásad jsou žádosti předkládány krajskému úřadu do 28.02. kalendářního roku. Podle čl. 6 odst. 2 Zásad provede hodnotící výbor do 30.03. kalendářního roku posouzení došlých žádostí. Podle čl. 8 odst. 2 Zásad složení hodnotícího výboru schvaluje zastupitelstvo kraje. Podle čl. 8 odst. 5 Zásad hodnotící výbor vyhodnotí žádosti včetně příloh a provede výběr akcí, u nichž doporučí poskytnutí dotace a její výši zastupitelstvu kraje. Podle čl. 5 odst. 2 Zásad poskytnutí dotace schvaluje usnesením zastupitelstvo kraje.

Stanoviska

Usnesením 0176/06/2005/RK ze dne 01.02.2005 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje jmenovat hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
jmenuje
hodnotící výbor pro hodnocení žádostí o poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce:
Předseda hodnotícího výboru:
* ODS - Ivo Rohovský;
Členové hodnotícího výboru:
* KDU-ČSL - Václav Kodet;
* SNK - Marie Černá;
* ČSSD - Petr Zgarba;
* KSČM - Jiří Vlach;
* Krajský úřad kraje Vysočina, odbor ekonomický - Anna Krištofová;
* Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Petr Bureš;
* Krajský úřad kraje Vysočina, odbor regionálního rozvoje - Dušan Vichr;
* Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí - Josef Klečanský;
Právo poradní:
* Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství - Jaroslav Mikyna, Radek Zvolánek, Martin Drápela a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena hodnotícího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín trvale
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz