Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-78

ZK-01-2007-78.doc  ZK-01-2007-78pr1.doc  ZK-01-2007-78pr1upr1.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-01-2007-78
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Jednorázové akce 2007
Zpracoval K. Sotonová
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuNa svém zasedání č. 7/2006 dne 26. 9. 2006 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0464/07/2006/ZK "Statut účelového Fondu Vysočiny".
Od roku 2004 je pravidelně každoročně vyhlašován z Fondu Vysočiny grantový program s názvem Jednorázové akce. Program se setkává s velkým ohlasem. V roce 2006 bylo podáno 227 žádostí s celkovým požadavkem na příspěvek kraje ve výši 4 445 917,- Kč. Celkové náklady na realizaci všech projektů v roce 2006 představovali 13 516 544,- Kč.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu předkládá návrh na vyhlášení grantového programu "Jednorázové akce 2007" (výzva viz materiál ZK-01-2007-78, př. 1).
Jedná se o opakování úspěšného programu z minulých let. Do upraveného znění vyhlášení byly zapracovány připomínky a poznatky garanta a členů řídícího výboru, kteří v roce 2006 grantový program vyhodnocovali.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Usnesení 0065/03/2007/RK
Rada kraje Vysočina:
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu "Jednorázové akce 2007" dle materiálu RK-03-2007-27, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Jednorázové akce 2007" dle materiálu ZK-01-2007-78, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Jednorázové akce 2007" ve složení:
ODS -
KDU-ČSL -
SNK-ED-
ČSSD -
KSČM -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu "Jednorázové akce 2007";
* garantem grantového programu "Jednorázové akce" odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Kláru Sotonovou s právem hlasovacím a Pavlínu Zábranskou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost OŠMS
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz