Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-50

ZK-01-2007-50.doc  ZK-01-2007-50pr1.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíZK-01-2007-50
NázevProfil kraje Vysočina - leden 2007
Zpracoval V. Novák
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen "ZK") vzalo v červenci 2006 na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina (dále jen "aktualizace profilu"). Dále ZK uložilo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") předložit další aktualizaci profilu na prvním zasedání ZK v roce 2007 (Usnesení č. 0352/06/2006/ZK: "Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2006-18, př. 1, a ukládá odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na prvním zasedání zastupitelstva kraje v roce 2007."). V listopadu 2006 kontaktoval ORR zástupce všech odborů, jichž se aktualizace profilu týká.
Návrh řešení ORR ve spolupráci s ostatními odbory Krajského úřadu kraje Vysočina zpracoval aktualizaci Profilu kraje Vysočina, jež tvoří přílohu č. 1 materiálu.
Rada kraje uložila ORR předložení další aktualizace Profilu kraje Vysočina na zasedání ZK v říjnu 2007.
StanoviskaMateriál bude projednán na zasedání Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen "VRR") dne 9. 2. 2007. Stanovisko VRR bude sděleno ústně na zasedání ZK č. 01/2007.

Dle usnesení č. 0165/05/2007/RK doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2007-30, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2007-50, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz