Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2007-04

ZK-01-2007-04.doc  ZK-01-2007-04pr1.xls  ZK-01-2007-04pr2.xls  ZK-01-2007-04pr3.xls
Číslo materiálu04
Číslo jednacíZK-01-2007-04
NázevInformace o činnosti krajského úřadu
Zpracoval I. Hanauerová, H. Šeredová, I. Šmídová
Předkládá S. Zikmundová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje Vysočina se naposledy zabývala navýšením počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu na svém zasedání dne 31. 10. 2006 (usnesení číslo 1534/32/2006/RK), na kterém stanovila počet zaměstnanců kraje Vysočina k 1. listopadu 2006 na 409 zaměstnanců.
Organizační struktura krajského úřadu je uvedena v příloze č.1 tohoto materiálu
(ZK-01-2007-04, př. 1). Tabulkových míst na krajském úřadě je 409, k 31. lednu 2007 je obsazeno 383 pracovních míst. Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-01-2007-04, př. 2).
Telefonní a mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je přílohou č. 3 tohoto materiálu (ZK-01-2007-04, př. 3).
Návrh řešení Navrhuje se, aby podrobná informace o činnosti krajského úřadu byla přednesena ústně. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr mohou vzít předkládané informace na vědomí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
Odpovědnost ředitelka krajského úřadu
Termín 13. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz