Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-06-2006-18

ZK-06-2006-18.doc  ZK-06-2006-18pr1.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíZK-06-2006-18
NázevProfil kraje Vysočina - červen 2006
Zpracoval V. Novák
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen "ZK") vzalo v prosinci 2005 na vědomí aktualizaci Profilu Programu rozvoje kraje Vysočina (dále jen "aktualizaci profilu"). Dále ZK uložilo odboru regionálního (dále jen "ORR") předložit další aktualizaci profilu v červnu 2006 (Usnesení 0552/09/2005/ZK: Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-09-2005-22, př. 1 a ukládá odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na jednání zastupitelstva kraje v červnu 2006).
Návrh řešení V dubnu t. r. kontaktoval ORR zástupce všech odborů, jichž se aktualizace profilu týká. S dotčenými odbory ORR spolupracoval na aktualizaci profilu, který tvoří přílohu č. 1 materiálu. Rada kraje na svém zasedání č. 18 dne 6. 6. 2006 doporučila ORR doplnit a opravit kapitolu č. 4 Dopravní infrastruktura, a proto je Profil kraje Vysočina předkládán zastupitelstvu kraje k projednání až na jeho červencové zasedání č. 6.

Profil kraje Vysočina - červen 2006 byl projednán ve Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina.
StanoviskaDle usnesení č. 0963/20/2006/RK doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje vzít aktualizaci Profilu kraje Vysočina na vědomí a uložit odboru regionálního rozvoje předložení další aktualizace Profilu kraje Vysočina na prvním zasedání zastupitelstva kraje v roce 2007.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2006-18, př. 1, a
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na prvním zasedání zastupitelstva kraje v roce 2007.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 1. čtvrtletí 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz