Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-03

ZK-01-2005-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíZK-01-2005-03
NázevZpráva o činnosti rady kraje
Zpracoval M. Vystrčil počet stran: 1
Předkládá M. Vystrčil počet příloh: 7
Počet příloh
Popis problému

Podle § 58, odst. 4, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, rada kraje na každém jednání zastupitelstva podává informaci o své činnosti.


Návrh řešení a zdůvodnění:

Z každého zasedání rady kraje se vyhotovuje zápis, který obsahuje zákonem předepsané informace. Tyto zápisy jsou zasílány politickým klubům a jsou zveřejňovány i na internetu. Zápisy ze zasedání rady kraje č. 39/2004 až 5/2005 jsou přílohami tohoto materiálu. Navrhuje se, aby zpráva o činnosti rady kraje byla přednesena ústně. Členové zastupitelstva mají možnost položit dotazy a na závěr zprávu mohou vzít na vědomí.

Návrh řešení
Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje od posledního jednání zastupitelstva kraje.
Odpovědnost rada kraje
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz